Một cựu sinh viên trường đại học McGill nhận thêm giải thưởng

Ông Trần Thiên Ái

Montreal:Trong hôm thứ hai ngày 23 tháng 4, hiệp hội các cựu sinh viên trường đại học McGill đã mở một cuộc phát thưởng thường niên cho các cựu sinh viên xuất sắc.
Trong số những cựu sinh viên được giải thưởng trong năm nay có ông Trần Thiên Ái, tốt nghiệp cử nhân xã hội học vào năm 2009. Ông Ái đã được trao giải thưởng James G. Wright cho những thành quả mà ông đạt được trong cộng đồng.
Ông Ái là một thuyền nhân, ở trại tỵ nạn ở Phi Luật Tân 12 năm, trước khi được nhận vào Canada.
Ông Ái cũng là một người Canadian gốc Việt đầu tiên được giải thưởng cho 25 di dân hàng đầu Canada trong năm 2012.
Ông Ái hiện là nhân viên xã hội ở tỉnh bang Alberta.

Tin tức khác...