Coi chừng nhận giấy phạt từ máy phạt tự động trong vùng đại thủ phủ Toronto

Toronto: Tuyên bố với các phóng viên báo chí trong hôm thứ ba ngày 24 tháng 8, ông John Tory thị trưởng thành phố Toronto nói là những máy hình tự động, phạt xe chạy quá tốc độ , đã hoạt động hữu hiệu.
Trong vòng 1 năm qua, chính quyền thành phố Toronto đã đặt trên 50 máy chụp hình tự động những xe chạy quá tốc độ.
Những máy hình này được đặt ở các ngã tư, ở những nơi gần trường học.
Một khi có những xe chạy quá tốc độ ấn định trong khu vực, những máy này sẽ chụp hình bảng số xe và giờ giấc của việc vi phạm.
Giấy phạt sau đó sẽ gửi về cho khổ chủ theo địa chỉ mà sở công lộ thành phố đã có hồ sơ.
Theo ông thị trưởng thành phố Toronto thì nhờ vào những chiếc máy phạt tự động này, số người chạy xe quá tốc độ trong thành phố đã giảm.
Chính quyền thành phố cũng thâu được rất nhiều tiền phạt những xe chạy quá tốc độ mà không cần nhờ đến cảnh sát.
Một chiếc xe đã nhận được giấy phạt tự động 27 lần trong vòng 1 năm qua.
Riêng trong tháng 6 vừa qua, các máy hình tự động đã gửi ra 26,500 giấy phạt cho những người chạy quá tốc độ và cứ tính trung bình 1 giấy phạt là $100 thì thành phố Toronto đã thâu vào trên 2.6 triệu dollars tiền phạt.

Tin tức khác...