Có thêm 500 công ăn việc làm ở hãng General Motors

Oshawa: Theo những tiên đoán của nghiệp đoàn nhân viên hãng General Motors, trực thuộc nghiệp đoàn Unifor, thì trong năm tới 2018, sẽ có thêm 500 công ăn việc làm ở cơ xưởng GM ở thành phố Oshawa.

Cũng theo nghiệp đoàn Unifor thì số công ăn việc làm gia tăng, nhờ vào việc công ty GM cho thiết lập thêm một hệ thống làm việc dây chuyền sản xuất xe vận tải nhỏ, Chervolet Silverado.

Một thỏa hiệp giữa công ty GM và nghiệp đoàn nhân viên đã được ký kết trong tháng 9 năm ngoái.

Theo ông Jerry  Dias, chủ tịch nghiệp đoàn  nhân viên  Unifor thì cơ xưởng làm xe hơi của hãng GM ở Oshawa là cơ xưởng làm xe hơi duy nhất ở Bắc Mỹ có  thể sản  xuất vừa xe hơi và xe vận tải.

Tin tức khác...