Có những phản đối trong dự định xây cất 1 cao ốc 65 tầng ở thủ đô Ottawa

Ottawa: Theo như những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 4 tháng 7, thì có những chống đối của nhiều nhóm cư dân trong thành phố Ottawa về dự án xây cất một cao ốc chúng cư cao 65 tầng ở trung tâm thành phố.
Nếu dự án được chấp thuận thì cao ốc này sẽ là cao ốc cao nhất ở thành phố Ottawa.
Dự án xây cất cao ốc 65 tầng ở số 900 Albert St, nếu được chấp thuận sẽ là nơi cư trú cho 1,200 gia đình.
Tuy nhiên cư dân đang sinh sống xung quanh khu vực có dự án này đã có những mối quan tâm.
Những cư dân sống xung quanh khu vực đã lo ngại là sẽ không có đường cho người đi bộ qua lại, với sí6 cư dân hàng ngàn người trong cao ốc mới, sẽ cần thêm những phương tiện chuyên chở, trường học và bệnh viện sẽ còn đông nghẹt những người

Tin tức khác...