Có nên khai thuế lợi tức trước ngày 1 tháng 9?

Toronto: Ngày 1 tháng 6 là hạn chót khai thuế lợi tức cho tư nhân ở Canada và ngày 15 tháng 6 là hạn chót cho việc khai thuế lợi tức cho những người hành nghề tự do trong mùa khai thuế năm nay.
Nhưng mới đây sở thuế Canada đã triển hạn cho tư nhân: không phạt nếu khai thuế và gửi tiền thiếu thuế trước ngày 1 tháng 9.
Những người hành nghề tự do vẫn phải nộp tờ khai thuế trước ngày 15 tháng 6.
Người ta ước lượng có 28.4 triệu người sẽ phải nộp tờ khai thuế lợi tức trong năm nay.
Theo những ước tính thì 70 phần trăm những người khai thuế, sẽ lấy lại được tiền hồi thuế trong năm nay với trung bình là $1,832 một người, 18 phần trăm số người khai thuế sẽ phải trả thêm tiền thuế mà trung bình mỗi người sẽ phải đóng thêm $4,660, và 12 phần trăm số người khai thuế sẽ huề vốn, không phải trả thêm cũng không được lấy về.
Nếu bạn nghĩ là sẽ lấy lại được tiền hồi thuế thì lên khai sớm, vì sẽ nhận được tiền hồi thuế sớm hơn.
Nếu phải đóng thêm thuế thì chờ đến ngày 1 tháng 9 hãy gửi.
Nếu bạn nhận những tiền trợ cấp như tín dụng thuế GST/HST, tiền sữa trẻ em ( Canada Child Benefit) hay tiền bù (GIS) cho những người lớn tuổi có lợi tức thấp, thì tiền này sẽ được gửi đến cho người thụ hưởng, cho nên sở thuế sẽ cần những dữ kiện về việc khai thuế lợi tức năm 2019, trước khi quyết định về số tiền mà bạn sẽ nhận được vào tháng 7. Vậy thì những người ở vào các trường hợp vừa kể, nên khai thuế sớm.

Tin tức khác...