Có trên 55 ngàn người nộp đơn xin việc tại các nhà dưỡng lão Quebec

Montreal: Trong ngày hôm thứ ba 2 tháng 6, thủ hiến Legault của tỉnh bang Quebec loan báo là sẽ nhận ít nhất 10 ngàn đơn xin việc làm trong những nhà già tại tỉnh bang.
Những người được thâu nhận,sẽ được huấn luyện trước khi đi làm vào tháng 9 năm nay.
Ngày hôm sau thứ tư 3 tháng 6, thủ hiến Legault cho biết là chính quyền tỉnh bang đã nhận được 55 ngàn đơn xin được huấn luyện và làm việc trong các nhà già.
Những người xin học sẽ nhận được $760 một tuần trong thời gian ba tháng đi học, và sau khi tốt nghiệp sẽ được nhận vào làm trong các nhà già với số lương căn bản là $49 ngàn dollars một năm.
Theo ông Jean Francois Roberge, bộ trưởng giáo dục tỉnh bang Quebec thì những ứng viên phải hội đủ một số điều kiện trước khi được nhận vào học: phải là thường trú nhân của Quebec hay có quốc tịch Canada, phải đủ 18 tuổi và phải có học xong lớp 9. Ứng viên cũng phải có sức khỏe và không can án.
Những nhà dưỡng lão ở tỉnh bang Quebec là nơi có nhiều người chết nhất trong kỳ đại dịch, và chính quyền tỉnh bang đã bị nhiều chỉ trích là không quan tâm và tài trợ đúng mức cho các nhà dưỡng lão này, khiến số các cụ ông bà bị chết vì vi rút gia tăng.

Tin tức khác...