Có nên hoán chuyển tiền từ quỹ hưu tiết kiệm RRSP sang quỹ hưu đầu tư RRIF?

Toronto: Nếu bạn đã vào tuổi hưu nghĩa là bắt đầu tuổi 65, thì đó là thời gian phải lấy tiền ra khỏi quỹ hưu tiết kiệm RRSP ( Registered Retirement Savings Plan ). mà tiêu xài.
Người ta chỉ được quyền duy trì quỹ hưu RRSP cho đến năm 70 tuổi.
Bạn có quyền rút một phần tiền hay tất cả số tiền có trong quỹ hưu tiết kiệm sang trương mục tiết kiệm cá nhân ngay sau khi đủ 65 tuổi.
Tuy nhiên tiền rút ra khỏi quỹ hưu RRSP được xem là lợi tức và phải khai thuế.
Vì thế có nhiều người chỉ rút ra khỏi quỹ hưu RRSP mỗi năm một số tiền để không bị đóng thuế quá nặng.
Theo luật thì sau khi 65 tuổi, người ta vẫn có quyền giữ quỹ RRSP cho đến năm 70 tuổi, thì người này phải làm một trong hai cách sau;
-hoặc rút hết số tiền còn lại ra khỏi quỹ RRSP và cho vào trương mục tiết kiệm ở ngân hàng.
-Hoặc phải chuyển hết số tiền từ quỹ RRSP sang quỹ hưu đầu tư RRIF.
Cũng có người có nhiều tiền trong quỹ RRSP nên trong vòng 5 năm trời họ không thể lấy ra hết vì không muốn đóng thuế, nên đến khi họ 70 tuổi, số tiền trong quỹ RRSP vẫn còn nhiều và bắt buộc phải chuyển qua quỹ hưu đầu tư RRIF.

Sự khác biệt giữa quỹ RRSP và quỹ RRIF
Quỹ RRSP và RRIF có những điểm giống nhau là cùng là những quỹ hưu giúp cư dân Canada để dành tiền trì hoãn việc phải đóng thuế, nhưng quỹ RRSP là nơi người ta có thể bỏ tiền vào và quỹ RRIF là nơi người ta phải lấy tiền ra.

Những lợi điểm của việc chuyển tiền qua quỹ RRIF:
-Chỉ trả thuế lợi tức vào số tiền rút ra khỏi quỹ RRIF.
-Số tiền rút ra hàng năm tùy theo nhu cầu của chủ nhân cần hàng năm.
– Số tiền còn trong quỹ RRIF có thể đầu tư vào những cách đầu tư thích hợp như ETF, mutual funds, stocks, bonds, GIC..

Khi nào phải chuyển tiền từ RRSP sang RRIF?

Bạn phải liên lạc với ngân hàng nơi có quỹ RRSP của bạn, và làm giấy tờ chuyển qua quỹ RRIF trước ngày 31 tháng 12 của năm mà bạn đủ 71 tuổi

Tin tức khác...