50 phần trăm nhân viên của ngân hàng trung ương Canada được làm việc tại gia

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 23 tháng 7, các giới chức của ngân hàng trung ương Canada cho biết là một khi guồng máy kinh tế Canada được mở cửa lại hoàn toàn, thì 50 phần trăm nhân viên của ngân hàng trung ương sẽ được làm việc tại gia, không cần phải đến sở làm thường xuyên.
Như thế những nhân viên được làm việc tại gia sẽ không tốn chi phí và thời giờ đi đi về về hàng ngày.
Tuy nhiên các giới chức ngân hàng trung ương Canada cũng nghĩ là guồng máy kinh tế của Canada sẽ không mở cửa hoàn toàn cho đến năm tới 2022.
Tính đến ngày thứ sáu 23 tháng 7, có 53.45 phần trăm cư dân Canada được chủng ngừa hoàn toàn hai mũi thuốc, qua mặt Hoa Kỳ hiện nay chỉ có 48.5 phần trăm cư dân Mỹ được chủng ngừa hoàn toàn.
Với số người được chủng ngừa gia tăng, chính quyền các cấp ở Canada đã cho nới lỏng những giới hạn, cho người Mỹ được chủng ngừa hoàn toàn qua lại biên giới.
Trong khi đó chủ nhân các công ty lớn nhỏ ở Canada đã phải đối phó với một tình trạng khó xử: làm cách nào dung hòa cho nhân viên làm việc tại gia và phải đến văn phòng như trường hợp của ngân hàng trung ương Canada.

Tin tức khác...