Có ít nhất 125 người di dân lao động bị COVID-19 ở một nông trại Canada

Toronto: Bây giờ là mùa gặt hái măng tây ở các nông trại tỉnh bang Ontario với hàng ngàn những di dân lao động đến từ các nước Nam Mỹ, phụ giúp việc đem măng tây ra thị trường.
Nhưng theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 2 tháng 6, thì các nông trại ở tỉnh bang Ontario đìu hiu vắng lặng vì đang có những ổ dịch COVID-19 bùng nổ.
Tại một nông trại ở gần quận Norfolk, có ít nhất 125 di dân lao động đến từ Mễ Tây Cơ bị nhiễm COVID-19 và nông trại này đã tạm thời không hoạt động. Trong số này có 7 người phải vào bệnh viện và 2 người nằm trong phòng cấp cứu khẩn cấp.
Có đến 216 di dân lao động đến từ Mễ Tây Cơ mà chỉ còn 33 người là không bị nhiễm COVID-19.
Những di dân Mễ đến Canada và đã phải cách ly 14 ngày, nhưng vẫn có những người bị mà không có triệu chứng lộ ra ngoài.

Tin tức khác...