Thành phố Falcon Heights không chấp thuận cho một thanh niên Việt làm vườn rau cộng đồng.

Falcon Heights, Minnesota: Một thanh niên gốc Việt 24 tuổi tên là Quế Tín Nguyễn, cư ngụ tại thành phố Falcon Heights, tiểu bang Minnesota đang khởi công biến sân trước của căn nhà của anh ta thành một vườn rau cộng đồng cho những người hàng xóm cùng trồng rau trái, nhưng dự án đang thực hiện của anh đã bị các nghị viên của hội đồng thành phố Falcon Heights bỏ phiếu với tỷ lệ 3 phiếu chống và 2 phiếu thuận, cấm không cho cư dân trong thành phố được biến sân trước thành vườn trồng rau.
Anh Nguyễn nói với các phóng viên báo chí là anh đã bỏ ra trên 1 ngàn Mỹ kim mua đất và mulch để sửa soạn cho mảnh vườn trước nhà và có đăng trên mạng xã hội.
Hội đồng thành phố Falcon Heights nhìn thấy những dự tính này trên mạng xã hội và họ họp nhau lại cấm việc biến vườn trước thành vườn rau.
Trên 10 ngàn người ký ủng hộ anh Nguyễn trên mạng cũng như trên 150 cư dân trong thành phố Falcon Heights cũng ký tên ủng hộ anh Nguyễn.

Tin tức khác...