Chương trình di dân liên bang muốn thu nhận những nhân tài ở ngoại quốc.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 1 tháng 11, thì chính sách nhận người di dân mới của chính quyền liên bang nhằm thu hút những nhân tài ở ngoại quốc đến Canada.

Chương trình mới thu nhận di dân, đã được ông tổng trưởng tài chánh Bill Morneau công bố.

Theo chương trình này, đơn xin di dân của những người có nghề chuyên môn, những nghề cần người ở Canada, sẽ được cứu xét và quyết  định trong vòng 2 tuần lễ, thay vì phải chờ nhiều tháng trời như những người di dân bình thường khác.

Ông tổng trưởng Bill Morneau cũng  nhấn mạnh là chiến lược “Our Global Skills” sẽ giúp những công ty ở Canada kiếm được những nhân viên có khả năng.

Cũng trong ngày thứ ba 1 tháng 11, ông John McCallum, tổng trưởng di dân đã cho biết là trong năm tới 2017, chính quyền liên bang sẽ nhận thêm 300 ngàn người di dân và tỵ nạn , tương tự như số người mà chính quyền đảng Tự Do đang nhận trong năm nay 2016.

 

Tin tức khác...