Chuẩn bị bầu cử lại quốc hội liên bang

Theo những nguồn tin thân cận vừa phổ biến hôm thứ sáu ngày 13 tháng 8, thủ tướng Justin Trudeau sẽ xin bà toàn quyền Canada cho bầu cử lại quốc hội liên bang Canada vào ngày 20 tháng 9 sắp đến, sớm hơn hai năm so với nhiệm kỳ hiện tại của quốc hội liên bang.
Những lý do mà thủ tướng Trudeau muốn cho bầu cử lại quốc hội là ông muốn thấy ý kiến của quần chúng về cách ngăn ngừa trận đại dịch covid của chính quyền liên bang đảng Tự Do.
Trong những tháng trước trong thời đại dịch, hàng loạt chính quyền các tỉnh bang đã cho bầu cử lại nghị viện tỉnh bang như tỉnh bang British Columbia, tỉnh bang Newfoundland, tỉnh bang Nova Scotia.. và tất cả chính quyền tỉnh bang đương nhiệm đều được tái cử.
Có thể chính vì thế mà thủ tướng Trudeau cho bầu cử lại quốc hội liên bang hai năm trước khi hết nhiệm kỳ.
Lý do là hiện chính quyền đảng Tự Do của thủ tướng Trudeau vẫn ở trong tình trạng thiểu số và sẽ không thể tự quyết định ban hành những luật lệ, và cần phải nhờ vào sự ủng hộ của ít nhất 1 đảng đối lập.
Đảng Tự Do của thủ tướng Trudeau chiếm đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2015, nhưng đã giảm xuống còn tình trạng thiểu số trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2019.
Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức Abacus vừa phổ biến thì 37 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Tự Do của thủ tướng Trudeau và 28 phần trăm ủng hộ đảng Bảo Thủ của thủ lãnh Enrin O’Toole.
Như thế đảng Tự Do của thủ tướng Trudeau có thể sẽ trở lại nắm quyền, nhưng vẫn ở trong tình trạng thiểu số?

Tin tức khác...