Công chức liên bang và hành khách trên các chuyến bay đến các phi trường Canada phải chủng ngừa

Ottawa: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ sáu ngày 13 tháng 8, chính quyền liên bang buộc các công chức liên bang, những hành khách đến các phi trường Canada, những hành khách sử dụng hệ thống xe lửa, phải chủng ngừa covid.
Quyết định bắt chủng ngừa này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 1.5 triệu người gồm các công chức liên bang, những hành khách sử dụng các hệ thống vận chuyển.
Theo ông Dominic LeBlanc, tổng trưởng bộ liên quyền vụ thì quyết định bắt chủng ngừa covid là cần thiết cho Canada trong việc làm giảm những nguy hiểm lây lan của loài covid biến thể delta.
Trong số những người phải chủng ngừa covid theo quyết định vừa công bố, gồm gần nửa triệu công chức liên bang, lực lượng cảnh sát Hoàng Gia RCMP, các nhân viên làm việc cho các công ty quốc doanh Canada, và nửa triệu nhân viên làm việc trong các kỹ nghệ phải tuân theo những điều luật liên bang.
Theo ông Omar Alghabra, tổng trưởng bộ giao thông thì những công chức liên bang sẽ phải chủng ngừa covid hoàn toàn trước ngày 31 tháng 10 năm nay.
Cũng có những ngoại lệ cho những người vì ký do sức khỏe không thể chủng ngừa covid.

Tin tức khác...