Chữa răng miễn phí cho trẻ em gia đình nghèo ở Ontario

Tỉnh bang Ontario là một tỉnh bang đông dân nhất Canada và cũng là nơi có nhiều chương trình trợ cấp cho những trẻ em và những người lớn tuổi.
Trong một bài và video trước , Thời Báo đã nói đến chương trình chữa răng cho những người trên 65 tuổi có thu nhập thấp ở tỉnh bang Ontario.

Nhân tiện đây chúng tôi cũng muốn nói thêm về các chương trình trợ giúp của các tỉnh bang.
Có nhiều quý vị ở tỉnh bang khác than phiền là tại sao chỉ nói đến chương trình chữa răng miễn phí ở tỉnh bang Ontario mà không nói đến các chương trình trợ giúp ở các tỉnh bang khác?

Xin thưa là giản dị tại các tỉnh bang khác không có những chương trình chữa răng miễn phí tương tự như ở tỉnh bang Ontario.

Chúng tôi xin tóm tắt những điểm chính của chương trình chữa răng miễn phí cho người lớn tuổi ở tỉnh bang Ontario.

Chữa răng miễn phí cho người lớn tuổi có thu nhập thấp ở tỉnh bang Ontario

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm nay 2021, những thay đổi trong chương trình chữa răng miễn phí cho những người trên 65 tuổi và có thu nhập thấp như sau:
– Những người trên 65 tuổi sống một mình có số thu nhập hàng năm dưới $22,200
-Những cặp vợ chồng trên 65 tuổi và có thu nhập hàng năm dưới $37,100.
Chương trình chữa răng của tỉnh bang Ontario cho
những người lớn tuổi có lợi tức thấp, cung cấp các dịch vụ miễn phí sau đây:
-chữa răng gồm cả những việc như check ups, scaling, fluoride và polishing.
– Trám răng và chữa những răng bị hư
– chụp X rays
– nhổ răng và cắt những mô thịt bất bình thường trong miệng.
– Đánh thuốc mê
-Chữa những bệnh liên quan đến nướu răng ( periodontal services)

Chương trình cũng tài trợ một phần chi phí cho việc làm răng giả

Chương trình chữa răng miễn phí cho trẻ em của những gia đình nghèo ở tỉnh bang Ontario

Chương trình chữa răng miễn phí cho những trẻ em dưới 18 tuổi ở trong những gia đình có thu nhập thấp ở tỉnh bang Ontario có tên là “Healthy Smiles Ontario”.(HSO)

Chương trình HSO bao gồm những cách chữa trị : check ups, cleaning, trám răng, X rays, scaling, nhổ răng, làm roots canal, đánh thuốc mê, nhũng bệnh về nướu răng, làm crowns..v.v. và những trường hợp khẩn cấp.
Chương trình HSO không bao gồm việc niền răng, làm trắng răng hay các việc làm liên quan đến thẩm mỹ.
Có những trẻ em đang được tài trợ ở những chương trình tài trợ khác , tự động được cho tên vào như những trẻ em đang được giúp đỡ bởi các chương trình :
o Temporary Care Assistance
o Assistance for Children with Severe Disabilities
o Ontario Works
o Ontario Disability Support
Những trẻ em nào được quyền xin chữa răng miễn phí?
Những trẻ em từ 17 tuổi trở xuống, gia đình sinh sống ở tỉnh bang Ontario, và số lợi tức của bố mẹ thấp tính theo tiêu chuẩn về số lượng con cái trong gia đình, tính đến ngày 1 tháng 7 năm nay 2021.
Thí dụ:
-Lợi tức gia đình thấp hơn $24,347 nếu chỉ có 1 đứa con.
-Lợi tức gia đình thấp hơn $26,189 nếu có 2 đứa con
-Lợi tức gia đình thấp hơn $28,032 nếu có 3 đứa con
-Lợi tức gia đình thấp hơn $29,874 nếu có 4 đứa con.

Thời gian được chữa răng miễn phí là 1năm từ ngày 1 tháng 8 năm nay cho đến ngày 30 tháng 7 năm sau và khi hết hạn thì phải làm đơn xin tiêp.

Cách nộp đơn:

Hãy vào mạng: https://www.ontario.ca/page/services-covered-by-healthy-smiles-ontario

Xin vào lấy đơn ở mạng:

https://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/QuickResults?Openform&ENV=WWE&SRCH=1&MIN=&BRN=&PRG=&TIT=healthy+smiles+ontario&NO=&SRT=T&NEW=&STR=1&MAX=10

để lấy đơn điền vào và có thể xin trực tiếp trên mạng, hay in ra đơn và gửi bằng đường bưu điện.
Một khi được chấp thuận thì cơ quan HSO sẽ gửi cho trẻ em này một thẻ làm răng, HSO dental card và dùng thẻ này khi phải đến nha sĩ.
Có những nha sĩ không tham dự chương trình HSO này, và vì thế người ta có thể liên lạc với cơ quan y tế địa phương để có danh sách những nha sĩ tham dự vào chương trình chữa răng miễn phí cho trẻ em.

Địa chỉ nộp đơn qua đường bưu điện:
• Healthy Smiles Ontario
33 King Street West
PO Box 645
Oshawa, Ontario

Tin tức khác...