Chủ nhân công ty tặng hàng ngàn dollars cho nhân viên đi chủng ngừa covid

Montreal: Trong khi những cuộc chủng ngừa đại quy mô vẫn tiếp tục diễn ra trên toàn Canada, chuẩn bị cho việc mở cửa lại nền kinh tế, thì chủ nhân của các công ty lớn nhỏ đang gặp khó khăn tìm đủ nhân viên để hoạt động trở lại.
Chủ nhân nhiều công ty cũng tìm cách khuyến khích nhân viên đi chủng ngừa, trước khi quay lại làm việc như trường hợp của công ty DLGL Technologies ở thành phố Montreal.
Công ty DLGL Technologies sẽ tặng $1,250 cho nhân viên nào có giấy chứng nhận đã chủng ngừa covid 1 lần, và số tiền sẽ gia tăng lên đến $2,500 nếu người nhân viên này chủng ngừa hoàn toàn.
Ông Jaques Guenette, chủ tịch của công ty DLGL nói với phóng viên đài BNN Bloomberg là ông có 90 nhân viên và trả cho mỗi nhân viên $2,500 quả là một số tiền không nhỏ, nhưng ông chủ tịch công ty DLGL nghĩ là về lâu về dài đây là một món tiền đầu tư hữu hiệu, giúp cho công ty của ông sẽ không bị tạm đóng cửa hay thiếu hụt nhân viên khi có người bị nhiễm covid trong tương lai.
Một công ty khác là công ty Mondetta ở thành phố Winnipeg cũng cho nhân viên $300 nếu những người này đi chủng ngừa covid.

Tin tức khác...