Bộ y tế Canada khuyến cáo không nên dùng 18 loại thuốc khử trùng tay covid

Ottawa: Trong hôm thứ tư ngày 23 tháng 6, bộ y tế Canada loan báo là có 18 loại thuốc khử trùng tay ngăn ngừa covid ở Canada sẽ được thâu hồi lại và không cho bán ra trên thị trường.
Theo phát ngôn viên của bộ y tế, thì trong 18 loại thuốc khử trùng tay này , các công ty sản xuất đã dùng những nguyên liệu không được bộ y tế Canada chấp thuận.
Cũng theo người phát ngôn viên của bộ y tế thì nhiều loại thuốc khử trùng tay ” có quá nhiều ethanol, có nhiều tạp chất và nồng độ ở mức cao của các nguyên liệu như acetaldehyde , benzene..” đã không được cho lưu hành ở Canada.
Những loại thuốc khử trùng tay có nồng độ cao có thể khiến người sử dụng bị buồn ngủ, chóng mặt và tìm đập nhanh..
Sau đây là danh sách 18 loại thuốc khử trùng tay vừa bị cấm sử dụng ở Canada:

• Aerochem Liquid Hand Cleaner 70% Alcohol
• Bio-Odeur
• Defenz
• Gigi’s Goodbye Germs Hand Sanitizer
• JP Wiser’s Distillery
• KeraSpa
• Natural Concepts Sanitizing Gel
• Peak Processing Solutions – Ethanol sanitizer 80%
• Preference Pre-Quat Sanitizer
• Premium Hand Gel Sanitizer
• Premium Hand Sanitizer
• Puricia
• Safe-Guard Product Canada Hand Sanitizer
• Salon Solution Waterless Hand Wash
• SunnaPure Hand Sanitizer Spray
• T-1000
• TerraPure Hand Sanitizer
• Umbrell (60 mL format)

Tin tức khác...