Chính quyền Úc mua thêm hỏa tiễn tầm xa, chuẩn bị đối phó với mưu toan lấn áp của Trung quốc

Canberra, Úc Đại Lợi: Trong bản công bố hôm thứ ba ngày 30 tháng 6, thủ tướng Scott Morrison của Úc Đại Lợi loan báo là ngân sách quốc phòng của chính quyền Úc sẽ gia tăng 40 phần trăm và tổng số chi tiêu cho ngân sách quốc phòng trong vòng 10 năm tới sẽ là 270 tỷ dollars.
Thủ tướng Morrison nói là quân lực Úc sẽ mua thêm những hỏa tiễn tầm xa và những vũ khí hiện đại khác để ngăn chận những xung đột trong tương lai.
Tuy thủ tướng Morrison không nói rõ, nhưng người ta cũng biết lý do mà nước Úc phải gia tăng ngân sách quốc phòng, mua thêm vũ khí, hỏa tiễn tầm xa để đối phó với việc lấn b iển dành đất của Trung quốc đang diễn ra ở Thái Bình Dương và Ấn Độ.
Những quan hệ ngoại giao giữa Trung quốc và Úc Đại Lợi ngày thêm tồi tệ, khi nước Úc đồng ý về lời kêu gọi thế giới phải có cuộc điều tra về việc lây nhiễm trong đại dịch COVID-19
Cũng theo thủ tướng Úc, thì quân lực Úc sẽ mua thêm 200 hỏa tiễn tầm xa của Hoa Kỳ, những loại hỏa tiễn có thể bắn xa đến 370 cây số.
Thủ tướng Úc cũng nói thêm là nước Úc sẽ mua thêm dụng cụ chuẩn bị ngăn ngừa một cuộc chiến tranh trên mạng internet.

Tin tức khác...