Chính quyền tỉnh bang Quebec trợ giúp 100 triệu dollars cho các công ty sản xuất nhôm và thép.

Montreal: Như chúng ta cũng biết là tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã quyết định đánh thuế 25 phần trăm lên thép và 10 phần trăm thuế lên nhôm nhập cảng từ Canada,Mễ Tây Cơ và các quốc gia Âu Châu.
Quyết định đánh thuế này đã gây những phẫn nộ tại những quốc gia vừa bị chỉ tên.
Các quốc gia này gồm cả Canada đã trả đũa bằng đánh thuế nhập cảng lên những hàng hóa nhập cảng từ Mỹ, kể cả .. thép.
Việc đánh thuế của Mỹ cũng gây khó khăn cho những công ty ở Canada trong việc bán sản phẩm sang Hoa Kỳ.
Chính vì thế trong hôm thứ ba ngày 12 tháng 6, chính quyền tỉnh bang Quebec cho biết là tỉnh bang này sẽ bỏ ra 100 triệu dollars tài trợ cho các công ty sản xuất thép và nhôm ở tỉnh bang này.
Theo bà Dominique Anglade, bộ trưởng kinh tế, khoa học và đổi mới của chính quyền tỉnh bang Quebec thì hiện đã có những sự chậm phát triển của các công ty nhỏ sản xuất nhôm và thép.
Bà bộ trưởng cũng cho là nhiều công ty vì bị mất hợp đồng bán nhôm thép sang Mỹ, đã phải cho nhiều nhân viên nghỉ việc.
Nền kỹ nghệ sản xuất nhôm thép ở tỉnh bang Quebec có 30 ngàn nhân viên làm việc.

Tin tức khác...