Cảnh sát thành phố Vancouver trang bị vũ khí “tận răng” trong ngày lễ hội Ý Đại Lợi.

Vancouver: Trong ngày lễ hội Ý Đại Lợi ( Italin Day Festivities) diễn ra ở thành phố Vancouver hôm chúa nhật ngày 11 tháng 6 vừa qua, những người tham dự lễ hội đã không cảm thấy thoải mái khi thấy những toán cảnh sát thành phố có nhiệm vụ giữ trật tự cho lễ hội đã trang bị vũ khí “đến tận răng”.
Những toán cảnh sát này đã mặc quần áo kiểu sẵn sàng xung kích, với vũ khí thì ngoài súng ngắn đeo bên hông, còn mang theo những khẩu súng trường bán tự động.
Những xe cảnh sát trang bị vũ khí nặng đã đậu dọc theo con đường 14 block của Commercial Drive, nơi có cuộc diễn hành.
Có những cư dân đã lên tiếng trên mạng là họ không cảm thấy thoải mái khi cảnh sát với súng trường tấn công đứng giữ gìn an ninh trong một lễ hội cộng đồng trong thành phố?
Tuy nhiên theo phát ngôn viên của sở cảnh sát thành phố thì việc cảnh sát với súng trường tấn công đứng bảo vệ an ninh là điều cần thiết trong một hoàn cảnh mới khi những đe dọa khủng bố tấn công là chuyện có thể xảy ra.

Tin tức khác...