Chính quyền tỉnh bang Quebec thông qua dự luật cải cách việc thâu nhận di dân.

Quebec City: Sau hơn 19 tiếng đồng hồ thảo luận một cách gay cấn, nghị viện tỉnh bang Quebec đã thông qua dự luật số 9, dự luật cải cách về việc thâu nhận di dân.
Dự luật số 9 đã được thông qua vào lúc 4 giờ sáng hôm chúa nhật 16 tháng 6, cũng sẽ khiến bộ di dân tỉnh bang hủy bỏ 16 ngàn đơn xin di dân cũ, vì những đơn này đã không còn hợp với những điều kiện mới của chính quyền tỉnh bang.
Những di dân muốn trở thành thường trú nhân của tỉnh bang sẽ phải hội đủ những điều kiện vừa được đặt ra trong đạo luật số 9.
Theo lời ông Simon Jolin Barrette, bộ trưởng di dân tỉnh bang Quebec thì chính quyền tỉnh bang đã sửa đổi lại điều luật di dân, cho phù hợp với nhu cầu của quần chúng là có đủ người làm việc trong thị trường lao động.
Cũng theo ông bộ trưởng Barrette thì luật di dân mới sẽ cắt giảm thời gian chờ đợi từ 36 tháng xuống còn 6 tháng.

Tin tức khác...