Bị bệnh quên, quên luôn việc xin tiền già

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 17 tháng 6, một gia đình ở thành phố Ottawa đã lên tiếng yêu cầu chính quyền liên bang trả lại cho ông Jim Holton, một người trong gia đình này số tiền 18 ngàn dollars, tiền già OAS mà ông ta đã quên không khai đúng thời gian, vì ông này bị bệnh lãng trí ( dementia).
Ông Holton năm nay 72 tuổi, và vì bị bệnh Quên đã không làm giấy tờ khi ông ta đủ 65 tuổi.
Theo lời các bác sĩ thì ông Holton bị một loại bệnh Alzheimer’s có tên là posterior cortical atrophy( PCA) là một loại bệnh mất trí nhớ hiếm mà khiến bộ óc của người bệnh không thể thâu thập những tin tức bằng hình ảnh.
Gia đình của ông Holton đã nói là vì bệnh này cho nên ông ta không thể điền đơn xin tiền già khi ông ta 65 tuổi vào năm 2011.
Thông thường một người sinh trưởng ở Canada thì khi người này đến tuổi 65 thì chính quyền liên bang tự động gửi tiền già đến cho, không phải làm đơn từ gì hết.
Nhưng với những người sinh ra ở ngoài Canada, như trường hợp ông Holton sinh ở Anh quốc, thì họ phải làm đơn xin tiền già OAS, và phải xin trước 6 tháng, trước khi họ đủ 65 tuổi.
Trường hợp phải làm đơn xin tiền già cũng áp dụng cho phần lớn những người Canada gốc Việt sắp đến 65 tuổi.

Tin tức khác...