Công ty Amazon tiếp tục bành trướng ở Canada.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 25 tháng 7, công ty Amazon tiếp tục những cuộc bành trướng sang Canada.
Trong hôm thứ tư, phát ngôn viên của công ty thương mại điện tử có trụ sở chính ở thành phố Seattle, Hoa Kỳ, đã cho biết là công ty này sẽ mở thêm một trung tâm phân phối hàng hóa ở thành phố Caledon, tỉnh bang Ontario. Trung tâm phân phối hàng hóa ở Caledon sẽ nhắm vào việc phân phối những hàng hóa gửi cho khách hàng là sách, đồ điện tử và đồ chơi cho con nít.
Trung tâm phân phối Caldeon sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019 và sẽ là nơi có công ăn việc làm cho 800 người.
Mới đây công ty Amazon cũng loan báo việc khánh thành một trung tâm phân phối hàng hóa ở thành phố Calgary và sẽ thâu nhận 1 ngàn nhân viên, một trung tâm phân phối ở thành phố Ottawa với số nhân viên sẽ được tuyển dụng là 600 người.
Tổng cộng sẽ có 9 trung tâm phân phối hàng hóa cho công ty Amazon ở Canada mà trong số này có 6 trung tâm ở tỉnh bang Ontario.

Tin tức khác...