Chính quyền tỉnh bang Ontario dự trù bỏ ra 1.6 tỷ dollars tài trợ cho việc giữ trẻ em

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ ba ngày 6 tháng 6, chính quyền tỉnh bang Ontario cho biết sẽ bỏ ra 1.6 tỷ dollars, thiết lập 45 ngàn chỗ giữ trẻ trong các trung tâm giữ trẻ  hàng ngày (Daycare Centres) trong tỉnh bang.

Số 45 ngàn chỗ này, là  một phần của 100 ngàn chỗ giữ trẻ mà chính quyền đảng Tự Do của và thủ hiến Kathleen Wynne đã hứa với cư dân, là sẽ thiết lập trong vòng 5 năm.

Ngoài ra chính quyền tỉnh bang cũng sẽ mướn thêm những chuyên viên về việc thiết lập, huấn luyện những nhân viên làm việc cho những nhà giữ trẻ cũng như các chương trình giáo dục sớm cho những trẻ nhỏ.

Theo những thống kê, hiện nay chi phí trung bình một tháng cho gia đình  trong việc gửi một đứa con nhỏ , mà không có tài trợ của chính quyền, lên đến $1,649.

Tin tức khác...