Số lượng nhà bán được ở thành phố Montreal, lên đến một kỷ lục mới

Montreal: Theo bản công bố của hội đồng địa ốc vùng đại thủ phủ Montreal  thì số lượng nhà bán được trong tháng 5 vừa qua ở vùng đại thủ phủ này đã lên đến một kỷ lục mới.

Theo bản công bố này thì trong tháng 5, số nhà bán được ở vùng đại thủ phủ Montreal là 5,057 căn, gia tăng 15 phần trăm so với tháng 5 của năm 2016.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia đầu tư, thì sự gia tăng này một phần do việc chính quyền tỉnh bang Ontario cho đánh thuế chuyển tiếp 15 phần trăm cho những người mua nhà ngoại quốc, khiến số người mua nhà đến thành phố Montreal gia tăng.

Phần lớn những nhà bán được ở thành phố Montreal trong tháng 5 vừa qua là những căn cao ốc condos.

Theo ông Paul Cardinal của hội đồng địa ốc tỉnh bang Quebec thì năm nay sẽ là năm mà nền kỹ nghệ địa ốc  ở thành phố Montreal thành công nhất.

Theo các chuyên gia địa ốc thì giá nhà ở thành phố Montreal vẫn còn rẻ, so với giá nhà ở các thành phố Toronto và Vancouver. Giá một căn nhà trung bình ở trong  vùng đảo Montreal là $461,345, gia tăng 4 phần trăm trong vòng 1 năm qua

More Stories...