Nền kỹ nghệ địa ốc thành phố Hamilton phát triển mạnh

Hamilton, Ontario: Một bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc vùng Hamilton và Burlington vừa phổ biến hôm thứ  ba ngày 6 tháng 6 cho thấy, số lượng nhà đăng bảng bán, trong tháng 5 vừa qua ở thành phố Hamilton, đã lên đến mức kỷ lục.

Theo nhận định của hiệp hội những nhà địa ốc, thì nền kỹ nghệ địa ốc ở thành phố này đã  phát triển mạnh và đi đến tình trạng quân bình giữa kẻ bán và người mua.

Trong tháng 5 có 3,208 căn nhà được lên bảng, gia tăng 41.1 phần trăm so với tháng 5 năm ngoái, và gia tăng 34.8 phần trăm  so với lượng  nhà bán trung bình trong vòng 10 năm.

Giá nhà ở thành phố Hamilton cũng gia tăng cao: giá nhà trung bình gia tăng lên đến $604,848 hay hơn 20 phần trăm trong vòng 1 năm.

 

More Stories...