Chính quyền thành phố Guadalajara yêu cầu cảnh sát không nên quan tâm đến những chuyện tình dục xảy ra ngoài công cộng.

Guadalajara, Mễ Tây Cơ: theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 2 tháng 9, các giới chức của chính quyền thành phố Guadalajara đã yêu cầu cơ quan cảnh sát thành phố, không nên quan tâm đến những chuyện tình dục xảy ra ngoài công cộng.
Như thế việc yêu đương của các cặp tình nhân ngoài công cộng, ở trong các công viên, ở các nhà ga..v.v. trong thành phố này sẽ không bị ngăn cản.
Lý do mà chính quyền của thành phố lớn thứ nhì xứ Mễ đã cho tự do những hoạt động tình dục ngoài công cộng, là nhằm ngăn bớt nạn hối lộ: nhiều nhân viên cảnh sát đã làm khó dễ những cặp tình nhân ngoài công cộng, để đòi tiền trà nước.
Theo những điều luật mới của chính quyền thành phố này, thì các nhân viên cảnh sát chỉ có quyền can thiệp vào những vụ tình dục ngoài công cộng, nếu có sự than phiền của một người thứ ba.
Như thế các cặp tình nhân sẽ có quyền tự do âu yếm nhau ngoài công cộng mà không sợ bị phạt hay phải hối lộ.

Tin tức khác...