Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ xuống đến mức thấp nhất trong vòng 49 năm qua

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy 1 tháng 9, thì nền kinh tế ở Hoa Kỳ đã tiến triển mạnh mẽ trong vòng 20 năm qua nhờ vào những tiến bộ của nền kỹ nghệ cao kỹ, hệ thống Internet và đã giúp đẩy mức thất nghiệp ở Hoa Kỳ xuống còn ở mức thấp nhất.
Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 7 vừa qua ở Hoa Kỳ là
3.9 phần trăm và theo những ước đoán của những chuyên gia tài chánh thì mức thất nghiệp trong tháng 8 ở Mỹ sẽ xuống còn ở mức 3.5 phần trăm, thấp hơn mức 3.7 phần trăm, mức thấp kỷ lục đã diễn ra vào năm 1969.
Mối lo ngại lớn nhất hiện nay của chủ nhân các công ty là làm sao kiếm đủ những nhân viên lành nghề cho cơ xưởng của họ.
Cũng theo những ước tính của các chuyên gia thì trong tháng 8, sẽ có thêm khoảng 200 ngàn công ăn việc làm mới ở Hoa Kỳ.

Tin tức khác...