Tổ chức Voice và cộng đồng người Việt ở Toronto.

(Hình ảnh của nhiếp ảnh gia Phó Đức Lâm)

Mississauga: Một cuộc họp báo của tổ chức Voice và Voice Canada diễn ra trong hôm thứ bảy ngày 1 tháng 9 tại hội trường BMO Hall- Living Arts Centre trong thành phố Mississauga, tỉnh bang Ontario.
Cuộc họp báo của tổ chức Voice và Voice Camada để tường trình về chương trình bảo trợ 50 người Việt tỵ nạn hiện ở Thái Lan, có thể sẽ được bộ di trú liên bang Canada chấp thuận cho di dân qua Canada?
Trong số những người của ban tổ chức, chúng tôi thấy cón ông Trịnh Hội, giám đốc điều hành Voice, ông Đỗ Kỳ Anh của Voice Canada và nhạc sĩ Nam Lộc.
Trong số những quan khách tham dự có bác sĩ Lê Thuần Kiên, chủ tịch hội người Việt Toronto, ông Trần Văn Đáo chủ tịch trung tâm cộng đồng người Việt Mississauga, ông Đồng Văn Minh, chủ tịch hội cựu quân nhân QLVNCH ở Ontario.

Tin tức khác...