Chính quyền ông Trump lặng lẽ trả tự do cho nhiều di dân gốc Việt.

Saigon: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 23 tháng 11, chính quyền ông Trump đã lặng lẽ dẹp bỏ ý định muốn trục xuất một số những người di dân Việt Nam, và đã trả tự do cho nhiều người Việt hiện đang bị giam giữ trong các trung tâm tạm giam.
Trong bản phán quyết hôm 18 tháng 10, tòa án tiểu bang California đã bác bỏ việc chính quyền liên bang có quyền trục xuất những di dân gốc Việt về lại Việt Nam, vi phạm đến hiệp ước đã ký kết giữa Hoa Kỳ và Việt Nam: theo bản thỏa ước đã ký kết giữa chính quyền Mỹ và chính quyền cộng sản Việt Nam vào năm 2008, năm hai nước nối lại mối bang giao, thì Hoa Kỳ sẽ không trục xuất những người Việt đã đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995.
Hiện có khoảng từ 7,700 người cho đến 8 ngàn người Việt đã bị chính quyền ông Trump liệt vào thành phần sẽ trục xuất về Việt Nam.
Một số những người này đã bị trục xuất và còn 1 số đông đang bị giam giữ chờ ngày trục xuất.
Theo những nguồn tin báo chí thì trong những ngày qua, cơ quan an ninh nội địa Hoa Kỳ đã trả tự do cho một số người Việt đang bị giam giữ.

Tin tức khác...