Không Còn mùa Thu !

Những ngày cuối Thu năm 2018 tại công viên High Park, trong thành phố Toronto, Canada, dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Trần Thái Lực.

Tin tức khác...