Chính quyền liên bang và tỉnh bang Alberta thỏa thuận trong việc tài trợ cho dự án thế vận hội Calgary 2026.

Edmonton: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 31 tháng 10, chính quyền liên bang và chính quyền tỉnh bang Alberta đã đi đến một thỏa thuận cho dự án xin tổ chức thế vận hội mùa đông năm 2026 ở thành phố Calgary.
Một trong những điểm thiết yếu nhất cho chính quyền thành phố Calgary, khi nộp đơn lên ủy ban thế vận hội thế giới, xin tổ chức thế vận hội mùa đông năm 2026, là tài chánh: không có tiền thì không tổ chức được.
Theo cơ quan The Calgary 2026, cơ quan xin tổ chức thế vận hội 2026 thì để tổ chức thế vận hội năm 2026, chính quyền thành phố Calgary cần có ngân khoản 5.23 tỷ dollars và trong số này cần 3 tỷ dollars tài trợ của chính quyền liên bang và tỉnh bang và thành phố Calgary, và phần còn lại từ các công ty bảo trợ cho thế vận hội.
Trong hôm thứ tư, một buổi lễ ký kết việc tài trợ cho thế vận hội mùa đông năm 2026 đã diễn ra với sự tham dự của bà thủ hiến Notley của tỉnh bang Alberta , bà Kristy Duncan, tổng trưởng thể thao liên bang và ông Naheed Nenshi,thị trưởng thành phố Calgary.
Theo thư thỏa thuận, chính quyền thành phố Calgary sẽ bỏ ra 370 triệu dollars tiền mặt và 200 triệu dollars cho trường hợp khẩn cấp.
Chính quyền tỉnh bang Alberta bỏ ra 700 triệu dollars trong khi chính quyền liên bang sẽ bỏ ra 1.423 tỷ dollars.
Thành phố Calgary đã từng tổ chức thế vận hội mùa đông vào năm 1988.

Tin tức khác...