Chính quyền liên bang thâu nhận thêm số di dân

Ottawa: Trong cuộc họp tại quốc hội diễn ra vào ngày 31 tháng 10, ông Ahmed Hussen, tổng trưởng di dân đã thông báo là vào năm 2021 sắp tới, chính quyền liên bang sẽ thâu nhận 350 ngàn di dân, gia tăng thêm 40 ngàn di dân so với năm nay, và con số 350 ngàn người tương đương với 1 phần trăm dân số ở Canada.
Cũng theo ông tổng trưởng di dân thì phần lớn những di dân sẽ được thâu nhận vào Canada trong những năm tới sẽ là những người có nghề nghiệp mà Canada đang cần đến.
Trong những năm qua nhiều tổ chức ủng hộ di dân đã lên tiếng kêu gọi chính quyền liên bang Canada thâu nhận thêm thêm nhiều di dân hơn nữa.

Tin tức khác...