Cần sa sản xuất không cung ứng đủ cho người mua

Edmonton: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ năm ngày 1 tháng 11 thì số cần sa sản xuất từ các công ty trên toàn Canada đã không đủ cung ứng cho những người mua.
Tin tức cũng cho biết là hiện đang có những thiếu hụt cần sa ở các tỉnh bang Nova Scotia và Alberta.
Cần sa đã được hợp thức hóa ở Canada từ ngày 17 tháng 10 năm 2018, và đã trở thành một ngành kỹ nghệ phát triển và cần nhân công nhiều nhất ở Canada trong những tháng qua.
Tại vùng Cape Breton, tỉnh bang Nova Scotia, chi nhánh cung cấp cần sa quốc doanh ở khu vực này đã phải tạm đóng cửa trong hôm thứ ba ngày 30 tháng 10, vì hết cần sa. Tại thị trấn Sydney River, thì người mua chỉ được giới hạn mua trong số những loại cần sa mà chi nhánh bán cần sa ở đây có, và không đủ các loại cần sa như trước.
Tại tỉnh bang Alberta, tình trạng cần sa không đủ cho nhu cầu cũng xảy ra.
Theo ông Niaz Nejad, phó chủ tịch của công ty đặc trácg về cần sa ở tỉnh bang Alberta, the Alberta Gaming, Liquor and Cannabis, thì nhu cầu cần cần sa là một mối ưu tiên hàng đầu, vì không đủ cần sa cho người tiêu thụ.
Cũng theo ông Nejab thì một ngày trung bình cơ quan bán cần sa quốc doanh trên mạng ở tỉnh bang Alberta đã bán ra số cần sa trị giá 1 triệu dollars.
Tại tỉnh bang Alberta có 50 chi nhánh bán cần sa quốc doanh,đã nhận cần sa từ 15 công ty trồng cần sa trên toàn Canada.
Cũng theo những bản thăm dò dân ý mới đây thì có khoảng 7 triệu người Canadians trong số 35 triệu dân hút cần sa.

Tin tức khác...