Chính quyền liên bang tài trợ thêm $100 triệu cho chương trình Ontario Green Home Retrofit

Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ Sáu tuần qua, Thủ hiến Kathleen Wynne của Ontario thông báo là chính quyền liên bang sẽ tài trợ thêm 100 triệu đô-la cho chương trình làm sạch môi trường, the Ontario Green Home Retrofit.

Theo bà thủ hiến thì việc tài trợ của chính quyền liên bang cho Ontario đi liền với việc áp dụng thuế carbon, đánh thuế các công ty trên số lượng khí thải ra trên không trung (cap and trade proceeds).

Trong khi đó tân thủ lãnh đảng Bảo Thủ Cấp Tiến, ông Doug Ford đã cho biết là nếu đảng Bảo Thủ Cấp Tiến thắng trong cuộc bầu cử sắp đến, ông sẽ cho hủy bỏ loại thuế môi trường carbon.

Việc đánh thuế carbon đã giúp cho chính quyền đảng Tự Do thâu vào 2.4 tỷ đô-la kể từ lúc bắt đầu cho đến nay.

Tin tức khác...