Chính quyền liên bang Canada chấp thuận lần thứ nhì cho việc bành trướng hệ thống ống dẫn dầu Trans Mountain.

Ottawa: Tuyên bố tại thủ đô Ottawa trong hôm thứ ba ngày 18 tháng 6, thủ tướng Justin Trudeau đã nói là chính quyền liên bang chấp thuận cho việc thiết lập hệ thống ống dẫn dầu Trans Mountain.
Đây là lần chấp thuận thứ nhì của chính quyền liên bang, sau khi tòa phúc thẩm liên bang đã bác bỏ việc chấp thuận dự án này của chính quyền đảng Tự Do 9 tháng trước, với lý do là chính quyền liên bang đã không tham khảo ý kiến của những bộ lạc thổ dân sống trên những khu vực mà hệ thống ống dẫn dầu sẽ được xây cất.
Tòa phúc thẩm liên bang cũng cho là chính quyền liên bang Canada đã không nghiên cứu kỹ về những thay đổi môi trường khi thiết lập hệ thống dẫn xăng dầu.

Tin tức khác...