Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ trục xuất 1 triệu người cư ngụ bất hợp pháp ở Mỹ.

Hoa Thịnh Đốn: Tuyên bố trong ngày thứ ba 18 tháng 6, tổng thống Trump cho biết là ông sẽ bắt đầu cho trục xuất khoảng 1 triệu người, sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ, và họ đã nhận được lệnh phải rời Mỹ nhưng vẫn tiếp tục sinh sống ở đây.
Tổng thống Trump cũng nói là ông sẽ cho lệnh trục xuất những người này càng nhanh càng tốt.
Trong thời gian ra tranh cử chức tổng thống vào năm 2016, tổng thống Trump cũng hứa là ông sẽ trục xuất những người sinh sống lậu ở Hoa Kỳ nếu ông đắc cử tổng thống.
Tuy nhiên theo nhận định của nhiều bình luận gia thì vì ông Trump muốn mau chóng cho thi hành, để chuẩn bị cho việc tái tranh cử chức tổng thống, ông đã vội vàng công bố, trong khi các cơ quan an ninh có thể chưa có thì giờ chuẩn bị: những người có lệnh bị trục xuất, có thể sẽ tìm cách lẩn trốn trước khi cơ quan công quyền đến tìm bắt họ ở những nơi họ đang sinh sống?
Theo những ước lượng của trung tâm khảo cứu, the Pew Research Center, thì có khoảng 10.5 triệu người đang sinh sống bất hợp pháp ở Mỹ.

Tin tức khác...