Chính phủ B.C. với kế hoạch tiết kiệm nhiên liệu sưởi ấm

Chính phủ B.C. đang cung cấp các khoản vay với lãi suất thấp đến “zero” cho những người muốn chuyển đổi hệ thống sưởi ấm nhà cho hữu hiệu hơn, đỡ tốn năng lượng hơn.

Ai có nhà đang dùng hệ thống sưởi ấm bằng nhiên liệu hóa thạch (dầu), chính phủ khuyến cáo nên đổi sang máy bơm nhiệt tiết kiệm năng lượng (energy-efficient heat pumps). Các máy bơm này giá trung bình khoảng 4.500 đô la, chưa kể tiền công thợ gắn. Vì vậy chính phủ có chương trình cho vay bằng các khoản vay năm năm để chuyển đổi sang máy bơm nhiệt tiết kiệm năng lượng mà chính phủ cho biết sẽ giảm bớt sự ô nhiễm và giúp tiết kiệm chi phí năng lượng cho chủ nhà.

Trong một thông cáo báo chí, chính phủ cho biết rằng việc sưởi ấm khoản không gian trong nhà là sự dùng năng lượng lớn nhất trong các gia đình. Một máy bơm nhiệt sẽ hiệu quả hơn gấp hai đến ba lần.

Chính phủ đã dành ra 4,1 triệu đô la cho chương trình này, sẽ cung cấp các khoản vay từ 1.000 đến 40.000 đô la với lãi suất từ 0% đến 4,99%.

Các khoản vay có sẵn thông qua chương trình Clean BC, nhằm mục đích giảm tác động môi trường của các tòa nhà hiện có. Bộ trưởng Môi trường George Heyman nói rằng các khoản vay lãi suất thấp cung cấp một cách khác hợp lý hơn để chuyển nhà từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch.

Tin tức khác...