Chi phí điện thoại di động cao nhất ở Canada

Ottawa: Theo kết quả của một cuộc nghiên cứu của cơ quan đặc trách về viễn thông liên bang Canada CRTC, vừa được công bố thì chi phí mà người tiêu thụ ở Canada phải trả cho việc dùng điện thoại di động, ở mức cao nhất trong số 7 cường quốc kinh tế G7 gồm cả Úc Đại Lợi.

Cuộc nghiên cứu đã được tổ chức bởi nhóm Nordicity về viễn thông. Tổ chức này dùng con số trung bình một người sử dụng là 150 phút một tháng  và thấy chi phí điện thoại di động ở Canada cao nhất:

-Chi phí căn bản của một người dùng điện thoại di động ở Canada là $41.08, so với con số trung bình chỉ có $17.15 cho một người ở Đức.

Nếu một gói dịch vụ gồm 450 phút điện thoại và 300  tin nhắn, thì một người sử dụng ở Canada sẽ phải trả một tháng $$48.77, so với $51.64 ở Hoa Kỳ và $24.17 ở Pháp.

 

Tin tức khác...