Chỉ có 210 người nhiễm covid và 3 người chết ở Ontario

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo trong hôm thứ hai 28 tháng 6, thì trong ngày chúa nhật trước đó chỉ có 210 cư dân ở tỉnh bang Ontario nhiễm covid và chỉ có thêm 3 người chết.
Đây là số người nhiễm covid thấp nhất trong 1 ngày ở tỉnh bang Ontario kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2020 cho đến nay.
Với trên 76 phần trăm cư dân trên 18 tuổi ở tỉnh bang Ontario được chủng ngừa ít nhất 1 mũi và 25 phần trăm được chủng ngừa hoàn toàn, cho thấy là chủng ngừa là cách thức hiệu nghiệm chống lại sự lan tràn của loài vi rút corona.
Trong số 210 người nhiễm covid, có 37 người ở thành phố Toronto, 26 người ở Waterloo, 15 người ở vùng Peel..
Hiện chỉ còn 287 người bị nhiễm covid và phải nằm trong các khu cấp cứu của các bệnh viện tỉnh bang Ontario.
Bắt đầu từ ngày thứ hai 28 tháng 6, tất cả cư dân trên 12 tuổi ở tỉnh bang Ontario, đã chủng ngừa loại thuốc mRNA là Pfizer và Moderna mũi thứ nhất ít nhất đã 28 ngày, thì có quyền ghi danh xin chủng ngừa mũi thứ nhì.
Cũng trong ngày chúa nhật 27 tháng 6, có gần 27 ngàn người được chủng ngừa covid ở cầu trường Scotiabank trong thành phố Toronto.
Đây là con số kỷ lục số người được chủng ngừa covid trong 1 ngày ở Hoa Kỳ và Canada từ trước đến nay.

Tin tức khác...