Chăm sóc sức khỏe là vấn đề ưu tiên trong cuộc tranh cử quốc hội liên bang.

Ottawa: Chỉ còn chưa đến 1 tháng nữa là đến ngày bầu cử lại quốc hội liên bang Canada vào ngày 20 tháng 9, và hiện có những nỗ lực của các ứng cử viên của các chính đảng tìm sự ủng hộ của cử tri.
Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò Nanos cho đài truyền hình CTV và báo Globe and Mail, thì tính đến ngày thứ ba 24 tháng 8, 33.5 phần trăm những cư dân Canada được hỏi ý kiến, ủng hộ đảng cầm quyền Tự Do, 33.2 phần trăm ủng hộ thủ lãnh Enrin O’Toole và đảng Bảo Thủ, 18.9 phần trăm ủng hộ đảng Tân Dân Chủ, 5.4 phần trăm ủng hộ đảng Bloc Quebecois và 4.7 phần trăm ủng hộ đảng Xanh.
Theo nhận định của nhiều bình luận gia thì dường như vấn đề chăm sóc sức khỏe ( healthcare) là vấn đề ưu tiên mà cử tri Canada quan tâm.
Cũng vì thế mà trong các cuộc vận động tranh cử gần đây, thủ tướng Justin Trudeau cũng như tghủ lãnh Enrin O’Toole đều đưa ra những hứa hẹn sẽ cải tiến lại hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện hành của Canada.
Trong cuộc tranh cử diễn ra hôm thứ hai ngày 23 tháng 8 tại thành phố Halifax, thủ tướng Justin Trudeau nói là nếu đảng Tự Do trở lại nắm quyền,
chính quyền liên bang sẽ bỏ ra thêm 3 tỷ dollars để trợ giúp những chương trình chăm sóc sức khỏe của các tỉnh bang, và sẽ mướn thêm 7,500 bác sĩ, phụ tá bác sĩ và y tá.
Trong cuộc tranh cử diễn ra vào năm 2019, thủ tướng Trudeau cũng hứa là sẽ bỏ ra 6 tỷ dollars mướn thêm các bác sĩ, nhưng theo hiệp hội các bác sĩ Canada thì cho tới nay lời hứa của thủ tướng Trudeau vào năm 2019 vẫn chưa thành hình.
Trong khi theo lời tuyên bố của thủ lãnh Enrin O’Toole thì nếu đảng Bảo Thủ nắm chính quyền, chính quyền liên bang sẽ gia tăng tài trợ cho các tỉnh bang trong việc chăm sóc sức khỏe và số tiền tài trợ từ liên bang xuống tỉnh bang, lên đến 60 tỷ dollars trong vòng 10 năm.

Tin tức khác...