Tỉnh bang British Columbia là tỉnh bang thứ nhì cho sử dụng “thông hành chủng ngừa”

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 23 tháng 8, chính quyền tỉnh bang British Columbia cho biết là cư dân trong tỉnh bang sẽ cần những chứng cớ về chủng ngừa covid trong việc tham dự một số những sự kiện về giải trí và xã hội.
Vào ngày 13 tháng 9, những người tham dự một số sự kiện sẽ phải có giấy chứng nhận là đã chủng ngừa covid 1 mũi và cho đến ngày 24 tháng 10, thì những người tham dự phải có giấy chứng nhận là đã chủng ngừa hoàn toàn.
Như thế tỉnh bang British Columbia là tỉnh bang thứ nhì ở Canada, sau tỉnh bang Quebec đòi hỏi phải có những ” thông hành chủng ngừa”.
Trong ngày thứ hai 23 tháng 8, thủ hiến John Horgan của tỉnh bang B.C. nói là chủng ngừa là giấy chứng nhận để ngăn chận đại dịch.
Vì thế, thủ hiến Horgan cũng kêu gọi những người chưa chủng ngừa, sắn tay áo đi chủng ngừa, để bảo vệ cho chính họ, cho những người thân của họ và cho cộng đồng.
Bắt đầu từ ngày 13 tháng 9, những cư dân trong tỉnh bang B.C. từ 12 tuổi trở lên, phải trình giấy chứng nhận đã chủng ngừa covids khi tham dự các sự kiện thể thao, vào ăn trong các nhà hàng, tập thể dục trong nhà, đi sòng bài, tham dự các cuộc hội thảo, đám ma , đám cưới..

Tin tức khác...