CDC thay đổi ý kiến: người Mỹ đã chủng ngừa hoàn toàn vẫn phải đeo khẩu trang?

Hoa Thịnh Đốn: Trong tháng 5 năm nay 2021, trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) đã cho công bố bản điều lệ phải ứng xử cho những người Mỹ đã chủng ngừa hoàn toàn, mà theo đó thì những người này không cần đeo khẩu trang khi họp mặt ở trong nhà, ở những nơi công cộng.
Tuy nhiên mới đây vào ngày thứ ba 27 tháng 7, trung tâm CDC đã đưa ra những lời khuyến cáo khác.
Theo đó thì những người Mỹ đã chủng ngừa covid hai mũi hoàn toàn, nên đeo khẩu trang ở những nơi công cộng trong nhà, ở những khu vực mà con vi rút corona nhất là loại vi rút biến thể delta đang hoành hoành.
Trung tâm CDC cũng khuyến cáo là tất cả học sinh và thầy cô từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12 nên đeo khẩu trang, cho dù là đã chủng ngừa covid hay chưa?
Trung tâm CDC cũng cho là học sinh nên trở lại lớp học, không cần học qua mạng internet vào khóa học mùa thu năm nay.
Hiện nay với loài vi rút biến thể delta và với trên 100 triệu người chưa được chủng ngừa covid, Hoa Kỳ đứng đầu thế giới về số người nhiễm covid hàng ngày: Một ngày, tính trung bình trong vòng 7 ngày, có trên 57 ngàn người Mỹ nhiễm covid.
Tuy nhiên những khuyến cáo của trung tâm CDC không có thực lực, và những người Mỹ nhất là những người sống trong những khu vực có chiều hướng thiên về đảng Cộng Hòa, có quyền không đeo khẩu trang nếu họ không muốn.
Đeo khẩu trang hay không là một vấn đề có liên quan đến chính trị: cựu tổng thống Trump không buộc cư dân Mỹ phải đeo khẩu trang trong thời đại dịch, trái ngược với ý muốn của tổng thống Biden hiện nay.

Tin tức khác...