Chuẩn bị cho cuộc bầu cử dân biểu liên bang Canada?

Moncton, New Brunswick : Trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ ba 27 tháng 7 tại thành phố Moncton, tỉnh bang New Brunswick, thủ tướng Justin Trudeau cho biết là tính đến nay Canada đã nhận được tổng cộng trên 68 triệu liều thuốc chủng ngừa covid và như thế có đủ thuốc chủng, để chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi thuốc cho tất cả cư dân trên 12 tuổi.
Theo lời thủ tướng Trudeau thì vào tháng 10 năm ngoái 2020, ông đã hứa là sẽ tìm cách cung cấp đủ thuốc chủng ngừa covid cho mọi người vào tháng 10 năm nay 2021.
Thủ tướng Trudeau nói là không những ông đã giữ đúng lời hứa mà còn thực hiện lời hứa này sớm hơn hai tháng.
Tính đến ngày thứ ba 27 tháng 7, đã có trên 80 phần trăm cư dân Canada trên 12 tuổi, được chủng ngừa covid một mũi và trên 63.7 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn hai mũi thuốc.
26 triệu cư dân trong số 33 triệu người Canadians trên 12 tuổi đã được chủng ngừa covid, đứng đầu trong 7 quốc gia trong nhóm Thất Cường.
Thủ tướng Trudeau cũng khuyến khích những người chưa đi chủng ngừa nên đi chủng ngừa càng sớm càng tốt.
Trong những ngày qua, thủ tướng Trudeau đã làm những cuộc kinh lý qua nhiều tỉnh bang và dư luận cho là chính quyền liên bang đảng Tự Do đang chuẩn bị cho một cuộc bầu cử lại hạ viện liên bang sớm hơn dự tính.
Ngày chót mà chính quyền liên bang phải cho bầu lại hạ viện là ngày 16 tháng 10 năm 2023, nhưng thường thường các chính quyền đương nhiệm thường cho bầu lại sớm hơn, trong thời gian thuận tiện và có lợi thế cho đảng cầm quyền.
Việc cho tấn phong một vị tân toàn quyền mới theo nhận định của các nhà bình luận thời cuộc, cũng là một sửa soạn cho cuộc bầu cử: nếu muốn bầu cử lại, thủ tướng Trudeau phải đến xin phép bà tân toàn quyền.
Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý mới đây của đài truyền hình CBC thì 35.4 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng cầm quyền Tự Do của thủ tướng Trudeau, 28.6 phần trăm ủng hộ thủ lãnh Erin O’Toole của đảng Bảo Thủ và 19.4 phần trăm ủng hộ thủ lãnh Jagmeet Singh của đảng Tân Dân Chủ.

Tin tức khác...