Cập nhật về Thống kê dân số 2020

Một cộng đồng không chỉ được định nghĩa bởi vị trí địa lý, giống như nơi mà chúng ta sống. Cộng đồng cũng có thể bao gồm những người có cùng sở thích hoặc đam mê, hoặc cùng muốn chung tay hoạt động để mang lại những thay đổi tích cực và có sự đại diện mạnh mẽ hơn. Việc thống kê chính xác có thể giúp chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang hỗ trợ cộng đồng. Sau đây là một vài cách mà số liệu thống kê dân số có thể được sử dụng để xác định:

  • Kinh phí cho các chương trình ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá, và đào tạo giáo viên để đảm bảo trẻ em sẽ có thể thành đạt trong trường học;
  • Kinh phí cho các nguồn tài trợ cấp tiểu bang và liên bang cho các học sinh đại học và phụ huynh;
  • Thức ăn, y tế và hỗ trợ nhà ở cho các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp; và
  • Nguồn tài trợ cho nhà ở cho những người trên 65 tuổi có thu nhập thấp.

Đừng quên vẫn chưa quá muộn để hoàn thành Thống kê dân số 2020. Vẫn có thể trả lời trên mạng, qua thư hoặc qua điện thoại cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2020. Chỉ mất vài phút để hoàn thành bản câu hỏi trắc nghiệm—bản câu hỏi trắc nghiệm cũng an toàn và bảo mật. Trong năm vừa rồi, Toà án Tối cao Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định loại trừ câu hỏi về tình trạng công dân ra khỏi Thống kê dân số 2020.

Thống kê dân số đếm tất cả mọi người, bất kể tình trạng công dân, đang sống tại Hoa Kỳ. Điều đó có nghĩa là không cần phải là công dân để được đếm. Có thể giúp cộng đồng của mình phát triển và nhận được kinh phí trong 10 năm tới bằng cách điền thống kê dân số hôm nay. Để biết thêm thông tin, xin ghé vào https://2020census.gov/vi.html

Vẫn có thể trả lời thống kê dân số online, và các văn phòng thống kê dân số đang bắt đầu mở cửa lại trong khắp cả nước! Cục Thống Kê Dân Số đang nối lại các hoạt động thực địa theo từng giai đoạn trong một số khu vực nhất định sau khi đã xin ý kiến của các nhân viên y tế và tuân theo các tiêu chí hướng dẫn của liên bang, tiểu bang và địa phương. Các hoạt động thực địa bao gồm bất kỳ việc đếm dân số trực tiếp nào mà đã bị tạm hoãn vì dịch COVID-19, chẳng hạn như đến từng nhà để đếm ở các khu vực hẻo lánh của tiểu bang Alaska, Maine và một số vùng lãnh thổ của người Thổ Dân Da Đỏ; việc đếm người vô gia cư; và Chương trình Hỗ trợ điền đơn lưu động.

Các nhân viên thực địa sẽ được đào tạo về các quy tắc về khoảng cách tiếp xúc và nhận các thiết bị bảo vệ cá nhân như mask và bao tay. Một danh sách về các khu vực có các hoạt động thực địa được nối lại sẽ được cập nhật mỗi thứ sáu trên trang web của Cục Thống Kê Dân Số. Họ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và xác định xem khi nào các khu vực khác an toàn để nối lại hoạt động. Để biết thêm thông tin, xin ghé vào: 2020census.gov

Tin tức khác...