Một mục sư người Mỹ gốc Việt, bị thổ dân bắn chết bằng cung nỏ.

North Sentinel Island: Theo tin của tờ Washington Post thì một mục sư người Mỹ gốc Việt đã bị thi63 dân bắn chết bằng cung nỏ, khi ông ta tìm cách đến hòn đảo của những thổ dân này, tìm cách giảng đạo.
Mục sư John Allen Châu, năm nay 26 tuổi ở thành phố Vancouver, tiểu bang Washington đã tìm cách đến giảng đạo cho người thổ dân Sentinelese ở đảo North Sentinel trong Ấn Độ Dương và gần bờ biển xứ Myanmar.
Mục sư Châu đã học tiếng nói của thổ dân nhiều tháng, thuê thuyền chở ông ta đến gần đảo và từ đó ông chèo thuyền kayak vào bờ.
Theo bà mẹ của mục sư Châu, thì mục sư Châu có ghi nhật ký hàng ngày trên mạng và chia sẻ những tin tức này với thân nhân, thì vào ngày 16 tháng 11, trước khi ông ta chèo thuyền vào bờ, mục sư Châu đã viết trong nhật ký là người ta nghĩ ông ta là một người điên, nhưng ông ta nghĩ là thật là đáng giá cho việc rao giảng Chúa Jesus đến những người thổ dân, và ông ta viết “God, I don’t want to die”.
Theo những ngư phủ đã đưa mục sư Châu đến gần hòn đảo, thì những thổ dân đã giận dữ khi thấy ông Châu chèo thuyền vào.
Sau khi bắn chết mục sư Châu, những thổ dân đã chôn xác ông này ngay tại bờ biển vào ngày hôm sau.

Tin tức khác...