Cảnh sát cứu một con heo con lang thang trên xa lộ.

Vaughan, Ontario: Trong hôm thứ hai ngày 24 tháng 9, sở cảnh sát vùng York đã loan báo là các nhân viên cảnh sát đã cứu được 1 con heo con lang thang trên xa lộ 400 gần thành phố Vaughan, tỉnh bang Ontario.
Theo nữ cảnh sát viên Laura Nicole của sở cảnh sát vùng York thì người ta vẫn chưa biết chửu nhân của con heo này là ai, nhưng con heo đã được gửi vào trại tạm trú súc vật.
Nhiều người cho là con heo này may mắn, vì lang thang trên xa lộ đông xe như xa lộ 400 thì cái chết chắc chắn đã nắm trong tay.

Tin tức khác...