Chuyển tiền cho người thừa kế miễn phí trong khi vẫn còn sống.

Có một độc giả đã đặt câu hỏi cho báo Money Sense số phát hành trong tháng 9 năm 2018 về chuyện là lam cách nào, ông ta có thể chuyển tiền cho ba đứa cháu của ông ta, để chúng có tiền học đại học, mà ông ta sẽ không phải đóng thuế nhiều?
Có nên chuyển vào một quỹ hưu cá nhân RRSP cho những đứa bé.
Câu trả lời của báo Money Sense:
Rất nhiều người đã không biết là có loại quà tặng không thuế.
Một ông bố hay một bà mẹ có thể chuyển cho con một số tiền 30 ngàn dollars mà không bị thuế.
Nếu một bà nội chuyển 30 ngàn dollars vào một quỹ hưu RRSP thiết lập cho một đứa cháu, thì khi người cháu này rút tiền ra, tiền rút ra sẽ được coi như là lợi tức và bà nội sẽ bị đánh thuế.
Cũng theo báo Money Sense thì tiền bỏ vào RRSP với mục đích tránh thuế lợi tức, trong khi số tiền mà bà nội muốn bỏ vào quỹ hưu cho cháu là tiền đã bị đánh thuế, thành ra bỏ vào quỹ RRSP cho cháu không có lợi.
Nếu bà nội đưa số tiền 30 ngàn dollars cho con trai và đứa con trai này bỏ vào quỹ hưu cho con của ông ta hay cháu của người phụ nữ, thì khi người cháu rút tiền ra, thì số tiền rút ra sẽ được coi là lợi tức của ông con trai và ông này sẽ bị đánh thuế.
Hai ông bà nội cũng có thể bỏ số tiềnn $30,000 mà họ dự định cho cháu, thiết lập một quỹ tiết kiệm học vấn RESP, và người cháu này có thể rút tiền ra cho chi ohí đại học những năm sau đó.
Nếu không muốn bỏ tiền vào các quỹ RESP của các công ty đầu tư, người ta cũng có thể thiết lập quỹ tiết kiệm đại học tự trị (Self directed RESP) mua tại các ngân hàng lớn như Royal, TD, CIBC..v.v.

Tin tức khác...