Cảnh sát chỉ đường cho con heo mọi về lại nhà cũ

Burlington, Ontario: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ sáu ngày 30 tháng 6, một con heo mà chúng ta hay gọi là heo mọi, và người Canadian gọi là “Việtnamese pig” hay  “pot bellied pig”,đã đi lạc và nhờ hai cảnh sát viên dẫn dắt đã trở lại với chủ.

Theo những tin tức công bố thì vào buổi sáng hôm thứ năm, một cư dân trong khu vực dân cư ở thành phố Burlington, tỉnh bang Ontario đã trông thấy một con heo mọi đi vào một khu vườn sau một căn nhà và ăn những rau trồng trong vườn, đã thông báo với cảnh sát.

Các cảnh sát viên đến nhưng họ không biết chủ nhân của con heo này là ai? May mắn một cư dân trong vùng đã cho hay là người này biết chủ nhân của con heo đó.

Vì con heo không chịu đi theo, nên một trong hai cảnh sát viên là một nữ cảnh sát đã phải ôm con heo đem về trả lại cho chủ.

Bà chủ nhân của con heo cho biết con heo có tên là Channel  và nói với người nữ cảnh sát là ôm con heo mang về nhà, là một điềm may mắn?

Không thấy nói là chủ nhân của con heo có bị phạt vì không trông chừng thú vật nuôi trong nhà hay không?

Tin tức khác...