Một nhà thờ ở tỉnh bang Prince Edward Island chỉ bán với giá 1 Gia kim.

Kingston, P.E.I.: Một nhà thờ nhỏ ở thành phố Kingston, tỉnh bang Prince Edward Island đã được rao bán với giá 1 dollar. Tuy nhiên người mua căn nhà thờ này phải di chuyển nhà thờ đi chỗ khác, vì họ chỉ bán nhà thờ chứ không bán đất.

Cách đây ba năm giáo xứ the Kingston and New Dominion đã kết hợp với giáo xứ Cornwall United Church để trở thành một giáo xứ mới có tên là the West River United Church.

Trong mùa hè năm ngoái, nhà thờ  New Dominion  đã được bán với giá 2 dollars. Một gia đình đã mua nhà thờ này, bỏ tiền dời nhà thờ cách một cây số, và biến căn nhà thờ này thành một tư gia.

Căn nhà thờ thứ nhì, the Kingston United Church đã được đăng bản bán ở giá 10 ngàn dollars vào năm 2015, xuống dần đến 5 ngàn dollars và bây giờ xuống còn  1 dollars. Tuy nhiên chi phí di chuyển căn nhà thờ này ước lượng lên đến 70 ngàn dollars.

 

Tin tức khác...