Kinh tế Canada phát triển, nhờ vào các đội băng cầu vào được vòng tranh cúp Stanley.

Ottawa: Theo bản công bố của sở Thống Kê Canada phổ biến hôm thứ sáu ngày 30 tháng 6, thì nền kinh tế của Canada đã phát triển mạnh mẽ, gia tăng 0.2 phần trăm trong tháng tư.

Sự gia tăng mạnh mẽ của nền kinh tế khiến nhiều chuyên gia tài chánh đã tiên đoán là ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản ngắn hạn vào tháng 7 sắp đến?

Như thế tính đến tháng tư, nền kinh tế  Canada đã gia tăng liên tiếp trong vòng 6 tháng qua, sau một thời gian suy thoái vì giá dầu sút giảm từ năm 2014.

Trong năm 2015, ngân hàng trung ương Canada đã cắt giảm mức lãi suất căn bản hai lần, khi có những dấu hiệu cho thấy trong thời gian này, nền kinh tế Canada đã chậm bước tiến.

Cũng theo sở Thống Kê Canada  thì những chỉ số về nghệ thuật, giải trí ở Canada đã gia tăng 2.8 phần trăm, mà theo nhận định của các kinh tế gia của sở Thống Kê Canada là vì 5 đội băng cầu ở Canada trong hiệp hội NHL đã vào được vòng tranh cúp Stanley trong  năm nay.

Tin tức khác...